"Specialistrolle i staben ved Slesvigske Fodregiment - Hold flere bolde i luften og gør en forskel!"

Profilbillede
dato

Kan du holde flere bolde i luften i et operativt miljø, og vil du være med til at gøre en forskel?

Enten har du allerede specialistviden eller du har lyst til at blive uddannet ind i en specialistrolle som konstabel i staben ved Slesvigske Fodregiment.

Om os

Staben ved Slesvigske Fodregiment løser i fred, krise og krig mange forskellige opgaver for alle enheder i Haderslev Garnison. Staben består af Ledelseselementet, Personelsektionen (S1), Efterretningssektionen (S2), Operationssektionen (S3) og Logistiksektionen (S4). Hertil kommer S3 og S5, som er bemandet med reservister.

Der findes en række konstabelstillinger som indgår på lige fod med fastansatte i staben.

Om stillingen

Som konstabel skal du som specialist indgå i stabens sektioner og bidrage med den samlede opgave løsning. Det vil typisk være som hjælper til de pågældende sektioner, som skal lave operative overvejelser. Det kan også være konkrete projektopgaver, som du med din civile/militære baggrund kan støtte regimentet med på tværs.

Afhængig af din baggrund og udviklingspotentiale, så kan din konkrete opgave som konstabel være at støtte personelsektionen, eller som efterretningsspecialist opbygge kompetence af mere analytisk og teknisk karakter. Mulighederne er mange.

Der er også en række stillinger, hvor du skal være kører og betjene radiomateriel.

Du træner sammen med resten af staben, som er én og samme enhed uanset om man er fastansat eller i reserven.

Om dig

Vi lægger meget vægt på det du kommer med som person, og ellers at du har viljen til at lære det du ikke kan endnu.

Du har et godt overblik, og kan gå foran som det gode eksempel som specialist og som soldat.

Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Din kommunikation kan være til sektionschefer, stabschef eller regimentschefen. Dialogen vil ofte være uformel og med fokus om at få løst opgaven sammen.

Som konstabel i staben skal du have gode analytiske evner, og lyst til at lære faglige emner af mere teknisk, faglig eller operativ karakter.

Søger du stilling som kører, så skal du have B-kørekort – relevante omskolinger får du til de KØTJ der benyttes. Her forventes også gode soldatermæssige færdigheder.

Du har gennemgået HRU i HRN og kan have haft efterfølgende tjeneste og udsendelser, men det er ikke et krav.

Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingen er på konstabelniveau og er på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Ved ansøgning om en rådighedsstilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og Tandlægevurderinger, samt erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om de ledige stillinger, og tjenesten ved Slesvigske Fodregiment kan du kontakte oberstløjtnant af reserven Martin Dam Magnussen på mobil 61 48 07 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 31. december 2024, idet der gennemføres samtaler og ansættelser løbende i perioden. Når du har ansøgt, bliver du kontaktet inden for 3 uger.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Slesvigske Fodregiment er et traditionsrigt sønderjysk regiment, som blev oprettet i 1778 og genoprettet i 2019. Regimentet er forankret i Sønderjylland og hjemmehørende på Haderslev Kaserne. Regimentet har igennem historien deltaget i mange krige og konflikter, og er blevet tildelt fanebånd for god indsats i Napoleonskrigene (1813-15), Treårskrigen (1848-50) og i kampene den 9. april 1940.

Slesvigske Fodregiment består af Command Team, Tjenestegrensinspektørelementet,
Stab Slesvigske og Slesvigske Musikkorps. Chefen for Slesvigske Fodregiment er tillige
tjenestegrensinspektør for kamptjenesten i Hæren, og gennemfører sammen med øvrige
tjenestegrensinspektører inspektions- og kontaktbesøg ved alle enhedstyper på alle niveauer i Hæren.

Stab Slesvigske leverer administrativ støtte til alle enheder på Haderslev kaserne.
Stab Slesvigske Planlægger og gennemfører regimentets ceremonielle aktiviteter. Stab Slesvigske består af en række sektioner, som løser forskellige opgaver, herunder personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning, drift af Uddannelsesmaterielkontoret, pressetjeneste, kontakt- og velfærdsvirke, gennemførelse af erhvervspraktik samt koordinering af vagttjenesten.

Ved regimentet uddannes lette infanterister til XIII Lette Infanteribataljon, en ny infanterikapacitet i Hæren. Bataljonen bestå af over 500 fastansatte soldater.
Regimentets reserve benævnt XXII Reserve Bataljon er rammen for reserven ved Slesvigske
Fodregiment. Visionen for XXII Reserve Bataljon er, at den skal kunne stille en skarp og relevant reserve til støtte for regimentet og dets enheder. Der lægges vægt på et operativt mindset og høj faglighed. Til støtte i krig/krise.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Haderslev Kaserne, Louisevej , 6100 Haderslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6067444

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet