Nyheder fra Haderslev

5 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Haderslev og omegn

Job tilbydes:
IT-Supporter til Service Desk Sektionen ved NATO CIS- enhed
Har du lyst til, at være en del af et kompagni med en operativ opgave, som under øvelser og på beredskab samt i internationale missioner støtter nogle af NATOs største hovedkvarterer?Tager du ansvar, er du opsøgende og er du god til at skabe og indgå i relationer? Så søg denne stilling ved DCM E.Om osNATO Deployable Communication and Information Systems Module Echo (DCM-E) er skabt til at levere CIS løsninger til NATOs deployerbare hovedkvarterer under øvelser eller i beredskab. Derudover støtter DCM-E også NATO hovedkvarter under INTOPS, hvilket senest var tilfældet under RSM i Afghanistan. I 2022 vil kompagniets fokus være på, at opretholde evnen til at indgå i beredskab med et fransk NATO hovedkvarter. Det betyder at vores dagligdag i kompagniet spænder bredt, med alt fra opretholdelse af nationale kvalifikationer, til NATO funktionsuddannelse og øvelsesaktivitet i udlandet.Det danske DCM-E kompagni er operativt underlagt 1st Nato Signal Battalion (1 NSB) som er garnisoneret i Wesel, Tyskland. 1 NSB er et multinationalt bataljons hovedkvarter som rummer mange forskellige nationaliteter. DCM-E er placeret på én topmoderne lokation i Haderslev, hvor du vil skulle forette tjeneste. Vi er derudover administrativt underlagt 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet som er placeret på Ryes kaserne i Fredericia. Kompagniet består af i alt 60 soldater, hvoraf 38 er at finde i vores CIS deling og resterende 22 i vores kommando deling og kompagniledelse. CIS delingen består af fire forskellige sektioner; Transmission, Server, Netværk og Service Desk. Kommandodelingen indeholder et administrations- og forsyningskontor, egne mekanikere og en infrastruktursektion. Du må derudover skulle forvente en del rejseaktivitet i DCM-E både til funktionsuddannelse men også internationale øvelser. I kompagniet har vi en professionel og uformel omgangstone og du vil opleve at vi lægger stor vægt på den enkeltes soldats trivsel. Work-life balance er i fokus og dine nærmeste fører ser på mennesket bag soldaten.Om stillingenService Desk Sektionen består af i alt 9 soldater fordelt på en oversergent som sektionsfører, en sergent som næstkommanderende i sektionen, samt en korporal og 6 konstabler.Som Service Desk Operatør og IT-Supporter vil du være en del af en sektion der er omdrejningspunktet for kompagniets indsættelse. Det stiller store krav til din forståelse for kompagniets samlede virke, da dine arbejdsopgaver typisk vil have relationer til de andre sektioner i kompagniet. Det stiller ligeledes krav til dine menneskelige egenskaber da du under øvelser og indsættelser vil skulle håndtere brugere fra andre nationer og af højere rang end din egen. Det er således ønskeligt, at du behersker engelsk i tale og på skrift.Dine arbejdsopgaver i dagligdagen vil blandt andet bestå i:- Udvikle og opbygge et styresystem til brug for brugere på øvelse- Deployere styresystem til PC til brug for brugere- Planlægge interne floorplans- Analysere behovet for brugerudstyr- Være Service Desk internt for DCM E personel- Vedligeholdelse databaser og logs til brug for styrring af udstyr, brugerudstyr, brugere og hændelser.Du skal være positiv, omstillingsparat og selvstændig, da det forventes, at du kan håndtere vores brugere med et smil i en række forskellige opgaver, som du til tider selv vil være ansvarlig for, at skulle finde løsningerne på.Kompagniet tager ansvaret for, at du bliver uddannet og trænet til, at kunne varetage din opgave. Du vil få et introduktionsforløb til kompagniet, gennemgå funktionsuddannelse i ind- og udland, samt modtage sidemandsoplæring af de andre rutinerede soldater i sektionen. Du vil selv have stor indflydelse på din uddannelse og udvikling.Om digDu skal have gennemført Hærens Basis- og Reaktionsstyrkeuddannelse. Vi forventer derudover, at du er respektfuld, professionel, opsøgende og god til at samarbejde både internt i Service Desk Sektionen, men også eksternt med de andre sektioner i kompagniet.Du respekterer de forskelligheder du vil opleve blandt de andre soldater i kompagniet og udviser en professionel holdning og møder til rette tid, i rette påklædning med det rette engagement. Du venter ikke på at opgaverne bliver serveret for dig, men opsøger dem og er på forkantØnskelige erfaringer:- Uddannet IT-Supporter- Administration af brugere og objekter i et Microsoft miljø.- ITIL rammeværket og IT Service Management.- Kendskab til NATO og FMI KAKI netværksmiljøer.- Opbygning af privat PC- Stabshjælper erfaring - Kørekort: B, C, CEAnsættelsesvilkårStillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.Er du fra Flyvevåbnet/Søværnet er følgende gældende:Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Faglært tillæg er betinget af godkendt faglig uddannelse og svendebrev.Dit faste tjenestested vil være ved Føringsstøtteregimentet i Haderslev.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTRAKT OG ANSØGNINGHar du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til chefen for DCM E; major Anders Høeg på telefon: 72 82 66 70 / 41 90 45 20 eller skrive en mail FSR-2B-100A@FIIN.dkHvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.Ansøgningsfrist er den 20. februar 2022, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter, med henblik på ansættelse snarest muligt derefter. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Tiltrædelse 16. maj 2022.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTETRegimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
Haderslev Kaserne
Indrykket 19. januar på JobNet
Job tilbydes:
Netværkstekniker til IT og Digitalisering
IT og Digitalisering søger en netværkstekniker til en ny-normeret stilling i vores IT-Drift med tiltrædelse hurtigst muligt.Vi leder efter en kollega, der er struktureret, og som har mod på at være med på et hold, hvor vi løbende udvikler og vedligeholder vores netværk, men også et sted, hvor ‘bølgerne til tider går højt’.Dine primære opgaver vil være: Daglig drift og vedligehold af kommunens netværk, såvel administrativt som pædagogisk Etablering og afsøgning af nye muligheder indenfor netværk Udvidelser af eksisterende netværk Bidrage til sammenhæng mellem IT-sikkerhed og netværk Du har erfaring med og forståelse for understøttende forretningskritisk IT-infrastruktur, ligesom du har fokus på stabil drift, øje for muligheder og styr på dokumentationen: Du sætter en ære i, at netværket er stabilt og sikkert og har en høj oppetid Du har interesse for Wi-Fi og i at optimere dette, så brugeren får en god oplevelse af Wi-Fi Du har en grundlæggende forståelse for netværk, både LAN og Wi-Fi Du må gerne have erfaring med HP/Aruba produkter Du har lyst til at lære nyt og udvikle dig fagligt Haderslev Kommunes netværk er baseret på både egne fibre og lejede kredsløb. Vi baserer vores netværk på udstyr fra HP/Aruba. Vi anvender pt. "on-prem" udstyr som bl.a. omfatter IMC, Mobillity controller med underliggende cluster og Airwave.Vi kan tilbyde en spændende fuldtidsstilling i en værdibaseret arbejdsplads, hvor vi vægter et godt arbejdsmiljø, gensidig fleksibilitet og plads til humor.Yderligere oplysningerHvis du er interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Niels Schulz på telefon 20 74 24 39, mail: nsc@haderslev.dkAnsøgningsfristSend din ansøgning, CV og bilag senest fredag den 11. februar 2022.Ansættelsessamtaler gennemføres den 22. februar 2022.Ansættelsesudvalget består af repræsentanter for afdelingen.Om Haderslev KommuneHaderslev Kommune er en værdibaseret organisation.Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.Haderslev Kommune har røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=a8e6e9ce)
IT og Digitalisering
Indrykket 17. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk