Nyheder fra Haderslev

2 °

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Haderslev og omegn

Job tilbydes:
Engageret pædagog til Børnehaven Sønder Otting - genopslag
Er du en glad og energisk pædagog, der brænder for 3-6 års området?Så glæder vi os til at møde dig. Vi er en selvejende daginstitution med 12 ansatte og 65 børn.Vi er fysisk fordelt i tre primær- grupper, som værdsætter fællesskabet på tværs.Vi samarbejder målrettet om inklusion af børn i udsatte position.Vores pædagogiske indsats understøttes af et tilskud fra Socialministeriet.Vores indsats er målrettet udviklingen af et trygt og anerkendende miljø.Vores udgangspunkt er ressourceorienteret med et teoretisk afsæt i ICDP.Vi ønsker at skabe et trygt og anerkendende miljø kollegialt såvel som for børn og familier.Vi forventer at du Er uddannet pædagog og kan arbejde ressourceorienteret, gerne med kendskab til ICDP og erfaring i arbejdet med inklusion af børn i udsatte positioner Kan skabe rammer for et sundt læringsmiljø med forudsigelighed og nære relationer for børn og kollegaer Er initiativrig og kan deltage aktivt i børnenes lege og understøtte læring og dannelse Er handlekraftig; kan tage ansvar og bevare overblikket i en travl hverdag Evner at indgå i et tæt kollegialt samarbejde, hvor tillid og udvikling prioriteres højt Kan engagere dig i et inddragende forældresamarbejde Er bekendt med det pædagogisk skriftlige arbejde og har gode IT-kompetencer Er fleksibel, stabil og robust og i stand til at lære af egne og fælles erfaringer Kan deltage i møder udover Børnehavens almindelige åbningstid Vi har fokus på kvaliteten i vores arbejde med afsæt i den styrkede læreplanVi udvikler og kvalificerer det pædagogiske læringsmiljø gennem kollegial refleksion, digital dokumentation og en nysgerrig evalueringskultur.Vi er optagede af at involvere forældrene i børnenes udvikling og af at udvikle læringsmiljøet, så børnene får de bedste betingelser, der understøtter deres trivsel, leg, læring og dannelse.Vi tilbyder dig Ansættelse på 30 timer gerne snarest og frem til december 2022 Skiftende arbejdstider mellem kl. 06.30 og 17.00, på årsnorm godkendt af BUPL En fagligt kompetent personalegruppe og 65 nysgerrige børn i alderen 3 – 6 år En værdibaseret arbejdsplads med respekt for forskellighed Et team i udvikling med barnet i centrum og fokus på, at skabe alsidige læringsmiljøer Yderligere oplysningerDu kan høre mere om jobbet ved at kontakte leder Dorthe Asaa på telefon 74 34 53 30.AnsøgningsfristSend din ansøgning, CV og bilag senest den 5. januar 2022.Samtaler forventes afholdt i uge 2.Om Haderslev KommuneHaderslev Kommune er en værdibaseret organisation.Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.Haderslev Kommune har røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=8b22acc0)
Børnehaven Sdr. Otting
Indrykket 30. november på JobNet
Job tilbydes:
Familiekonsulent til Familiehuset - genopslag
Familiehuset søger 1 Familiekonsulent til vores Forældreværksted. Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. marts 2022.Forældreværkstedet er et tilbud til forældre i sårbare positioner, hvor formålet er at tilbyde en målrettet og tidlig indsats med barnet i centrum. Indsatsen starter allerede i den tidlige graviditet. Tilbuddet har tidligere været forankret i Sundhedsplejen i Haderslev Kommune, men er flyttet til Familiehuset for at åbne op for muligheden for mere fleksible løsninger for de enkelte familier. Løsninger hvor vi i højere grad bliver i stand til at etablere intensive og tætte forløb i hjemmet, når det er påkrævet. Forældreværkstedet er et faglig stærkt team bestående af 3 familiekonsulenter og 3 sundhedsplejersker. I forbindelse med forankringen i Familiehuset søges der en ny kommende kollega.Under én fælles leder varetager Familiehuset opgaver jv. SEL § 52. Således har vi flere forskellige teams i huset, der spænder fra Forældreværkstedet til kontaktpersonsopgaver og efterværn for unge. Ens for alle foranstaltninger i Familiehuset er det gældende at yde familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet. Eller sikre den mest nænsomme form for adskillelse mellem barn og forældre. Desuden varetages der i Familiehuset en del § 11.3. forløb som er af korterevarende karakter. Udover disse teams består Familiehuset ligeledes af et team af Familieplejekonsulenter, der varetager opgaver i forhold til matchning, supervision og kurser omkring plejefamilier ansat i Haderslev Kommune. Ligesom Familiehuset er godkendt til at varetage misbrugsbehandling for unge under 18 år jv. SEL § 101.Til denne stilling søger vi en medarbejder, der særligt: Kan arbejde praktisk pædagogisk i familiernes hjem Kan arbejde med unge gravide og forældre med spædbørn i grupper Kan medvirke til at give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og styrke de indbyrdes relationer Har en socialpædagogisk eller anden relevant social faglig uddannelse, gerne med terapeutisk efteruddannelse Har en bred erfaring med familiearbejde og særligt indenfor spædbarnsområdet Har erfaring i og har arbejdet med udvikling af forældrekompetencer Har erfaring med netværksarbejde Kan arbejde procesorienteret, selvstændigt og samtidig fungere godt i samarbejde med tætteste kolleger, socialrådgiver og andre tværfaglige samarbejdspartnere Kan arbejde struktureret og selv tilrettelægge sin kalender Kan udvise respekt for forskellighed og livsformer Kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi I denne stilling vil du som medarbejder kunne opleve situationer, hvor barnets tarv er udsat. I disse situationer skal du kunne bevare overblikket og det er vigtigt, du som person er rolig og ansvarlig, har selvindsigt og fungerer alene på arbejde. Det er afgørende, at du som person er autentisk og kan være respektfuld til stede med familien, også i disse situationer.Det har afgørende betydning, at du: Kan konflikthåndtere i påkrævede situationer Er i stand til at modtage supervision samt formår at give og modtage sparringer i konkrete sager Tager medansvar for den faglige udvikling Er udviklingsorienteret Er faglig velfunderet, kan udtrykke dig sikkert såvel skriftligt som mundtligt og har erfaring med skriftlig dokumentation Som familiekonsulent vil din væsentligste opgave være: Arbejde med de kommende forældre i graviditeten, såvel i vore lokaler som i familiernes hjem Familiearbejde, samtaler og undersøgelse af familiens strategier og mestringsevne med afsæt i livshistorie Relationsarbejde i familier med komplekse udfordringer At indgå i en spændende og udfordrende arbejdsdag, med et bredt og varieret arbejdsfelt, og med stor variation i arbejdsopgaverne Skriftlig dokumentation Villig til også at arbejde aftener Uanset om arbejdet foregår på Sundhedscenteret, i Familiehusets rammer eller i familiernes hjem, er formålet at familien gerne bevares samlet og bringes til selv at tage vare på barnet. Dette gøres ved at yde støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter, samt at støtte op om familier der har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen. Desuden handler opgaverne om at bibringe forældrene hensigtsmæssige strategier og fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov. At medvirke til at give barnet og den unge strategier til at håndtere følelsesmæssige og relationelle udfordringer.Rammerne for Forældreværkstedets arbejde er i Sundhedsplejen på Haderslev Sundhedscenter, samt Haderslev Kommunes Familiehus i Haderslev og Gram.For stillingen er det gældende, at vi ønsker en medarbejder med et særligt fokus på børnene og deres udvikling og trivsel. Vi søger medarbejdere med en terapeutisk baggrund gerne med en efteruddannelse indenfor legeterapi, kropsligt arbejde, spædbarnsterapi eller lignende. Dette er ikke et krav, blot et ønske. Men det er et krav at have viden, erfaring og fremfor alt begejstring for arbejdet med børn, forældre og deres tidlige tilknytning. Helt afgørende er det, at du som medarbejder i Familiehuset kan skabe kontakten med den enkelte forælder og det enkelte barn og ikke er bange for at gå udover din egen comfortzone i arbejdet. Børn og forældre skal i Familiehuset møde autentiske og oprigtige voksne, der er optaget af, hvad der vil være det optimale for det enkelte barn.Haderslev Kommune har stort fokus på inddragelse af børnenes /de unges private netværk, hvorfor vi er i fuld gang med at implementere netværksinddragende metoder. Familiehuset har således de seneste år haft opgaven som Samordner i forbindelse med Familierådslagning, som er blevet en af Familierådgivningens bærende metoder. Vi varetager rådslagninger for såvel Familierådgivningen samt vores fremskudte indsats Det rådgivende team. Familierådslagning er således en af Haderslev Kommunes bærende metoder, så derfor er det vigtigt for os, at vores nye medarbejder har kendskab til metoden eller ønsker at tilegne sig det.Familiehuset er netop nu i gang med at gennemføre implementeringen af den evidensbaserede metode Feedback Informed Treatment (FIT i daglig tale), der skal være med til at sikre, at vi i endnu højere grad sikrer børn, unge og familier maksimal indflydelse på den hjælp vi tilbyder.Arbejdsopgaverne vil være forskelligartet og der vil forekomme opgaver som ikke foregår i Familiehuset, hvorfor bil og kørekort vil være en forudsætning.Praktiske oplysningerØnsker du nærmere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte leder Hanne Guldborg på telefon 30 32 99 45, mail: hkgu@haderslev.dkLøn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelse vil blive indhentet børne- og straffeattest.AnsøgningsfristSend din ansøgning, CV og bilag senest den 5. januar 2022, kl. 12.Der forventes afviklet ansættelsessamtaler den 12. januar 2022. Anden runde samtaler vil foregå den 19. januar 2022.Om Haderslev KommuneHaderslev Kommune er en værdibaseret organisation.Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.Haderslev Kommune har røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=661d6f5c)
Familiehuset
Indrykket 3. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk