Nyheder fra Haderslev

15 °
Klar himmel

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Haderslev og omegn

Job tilbydes:
Pædagogisk konsulent for flersprogsområdet til Pædagogik og Læring
I Haderslev Kommune har vi høje ambitioner om børnenes læring og trivsel. I mødet med den flersprogede børnegruppe har vi fokus på nærhedsprincippet og arbejder ud fra grundprincipperne fleksibilitet, netværksorientering, tværfaglighed og specialisering Brænder du både for at understøtte og styrke flersprogsområdet, men også for at være dynamo og koordinerende i en række andre opgaver, som styrker skolerne i arbejdet med at lave god skole for alle børn, så ser vi gerne din ansøgning i bunken. Flersprogsområdet Ud fra nærhedsprincippet understøtter vi, at dagtilbud, skole og fritid, bedst muligt kan tilgodese den flersprogede elevgruppe sprogligt, fagligt og kulturelt. Flersprogede børn går som udgangspunkt i dagtilbud og skole der, hvor de bor. Nyankomne elever integreres direkte i almenklasser, i kombination med basisundervisning på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning. Der sikres et tæt samarbejde mellem undervisningen i almenklassen og DSA-basisundervisningen. I Haderslev by arbejdes med en anden model. Vi forventer, at du: Er en dygtig vejleder, som skaber udvikling i arbejdet med flersprogede børn gennem dialog med ledelser og koordinatorer Er læreruddannet og med relevant efteruddannelse Er opsøgende og sikrer stor indsigt i den nyeste udvikling på flersprogsområdet Har stærke samarbejdskompetencer og ser samskabelse tæt på dagtilbud og skolers praksis som en forudsætning for at lykkes Har blik for forvaltningens rolle i at understøtte dagtilbud og skoler i arbejdet med at skabe læring og trivsel for alle elever Er en god kollega og sparringspartner, som bidrager til en god arbejdsdag Kan navigere i en politisk ledet organisation Kan arbejde selvstændigt, struktureret og er skarp på deadlines Er tydelig og præcis i din kommunikation - både mundtligt og skriftligt Ser styrken i at tænke i helheder og evner at inddrage din faglige viden i understøttelse af hele 0-18 års området Du kommer blandt andet til at arbejde med: Understøttelse og udvikling af flersprogsområdet i dagtilbud og skoler Facilitering af netværk Udvikling af materialer Tværgående samarbejde med andre forvaltninger i forhold til en koordineret modtagelse og indsatser, der styrker integration Oplæg for dagtilbud og skoler om sprogtilegnelse Projektledelse inden for dagtilbud og skoler Øvrige koordinerende og pædagogiske opgaver i dagtilbud og skole Haderslev Kommune Vi har i Haderslev Kommune organiseret os på en anden måde end man traditionelt gør. Vi har tre Børn- og Ungechefer med ansvar for dagtilbud og skoler i tre distrikter, hvoraf den ene Børn- og Ungechef har det faglige ansvar for folkeskolerne. Som central funktion i Pædagogik og Læring understøtter vi arbejdet i alle tre distrikter. Vi har fokus på hele udviklingsforløbet fra 0-18 år, og har organiseret vores børn i henholdsvis børne-, junior- og ungeuniverser. Vi skaber relevante og kvalificerede sammenhænge i og mellem universerne. Derfor vil du hos os opleve: Stor tillid og flad struktur – som konsulent har du en aktiv rolle i problemløsning og beslutningstagning Tæt samarbejde i afdelingen og med chefgruppen Plads til kreative idéer og løsninger Gode kolleger og fleksibel arbejdstid Samarbejdende skoler og dagtilbud Stor tværfaglighed på alle niveauer Stillingen er normeret til 37 timer ugentligt. Løn efter gældende overenskomst. Vi er i en konstant udviklingsproces og forandringer er en del af vores virkelighed. Opgaver skifter fra dag til dag, så vi lægger vægt på, at alle hjælper hinanden i hverdagen og at vi i fællesskab får tingene til at lykkes. Pædagogik og Læring er organiseret i forvaltningen Børn og Kultur, hvor vi arbejder i samme afdeling som Kultur og Fritid og Sekretariatet.  I hele afdelingen er i alt 30 ansatte, hvoraf ni arbejder som konsulent på dagtilbud, skole og familieområdet.  I 2021 flyttede vi ind i et nyt rådhus på Haderslev Havn. Yderligere oplysninger Få mere at vide hos stabsleder Bent-Ole Østerby på telefon 29 17 02 45. Tiltrædelse pr. 15. august 2022 eller snarest derefter. Ansøgningsfrist Send din ansøgning, CV og bilag senest torsdag den 16. juni 2022 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afviklet således: 1. samtalerunde afholdes tirsdag den 21. juni 2022 i tidsrummet kl. 16.00 - 21.00. 2. samtalerunde afholdes tirsdag den 28. juni 2022 i tidsrummet kl. 16:00 – 21:00.  Haderslev Kommune har iværksat en lang række virksomme tiltag på børne- og familieområdet, kaldet Haderslevreformen.  Du kan læse om Haderslevreformen her. Som en del af reformen er indsatser opdelt i tre distrikter, hvor dagtilbud, skoler og et tværfagligt team indgår i samspil med hinanden og lokalområdet om at give børnene og deres familier den mest effektive støtte. Derudover er en række medarbejdere og funktioner fortsat placeret centralt i kommunen, så der etableres et smidigt og konstruktivt samarbejde. Visionen for "Læring i universer" kan du læse her. Om udviklingen på dagtilbudsområdet kan det anbefales at læse høringsmateriale "Læring i universer, med fokus på dagtilbud". Haderslev Kommune Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation. Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=57de3755)
Pædagogik og Læring
Indrykket 11. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk