Sagsbehandlingsstilling med kontaktflade til professionelle soldater og administrative opgaver

Profilbillede
dato

Trives du med daglig kontakt til den professionelle soldat, og er du skarp til administrative opgaver?

Har du lyst til at gøre administrative forskelle i en alsidig hverdag?

Så har du mulighed for at søge vores stilling som sagsbehandler og næstkommanderende i S1 ved Slesvigske Fodregiment.


Om os

Staben ved Slesvigske Fodregiment løser i fred, krise og krig mange forskellige opgaver for alle enheder i Haderslev Garnison.

Staben består af Ledelseselementet, Personelsektionen (S1), Efterretningssektionen (S2), Operationssektionen (S3) og Logistiksektionen (S4). Hertil kommer S3 og S5, som er bemandet med reservister.

Administrationssektionen i S1 har ansvaret for at levere administrativ støtte til enhederne ved XIII Lette Infanteribataljon, Stab/SLFR og andre ENH på Haderslev Kaserne således, at soldaterne kan fokusere mest muligt på de operative opgaver.

Ud over registrering af arbejdstid, kvalifikationer, sygefravær og lønydelser, driver vi et velbesøgt ”rejsebureau”, da soldaterne løser opgaver i både ind/udland, ofte i et højt tempo.

Sektionen er, ud over denne stilling, sammensat af 1 leder samt militære kontorhjælpere og civile assistenter.

Vi er en vigtig del af den enhed der varetager den militære daglige drift på Haderslev Kaserne.


Om stillingen

Dine primære arbejdsopgaver vil være sagsbehandling og ”problemknusning” inden for tids-, personale- og rejseadministration, samt andre sagsbehandlingsopgaver i tilknytning til disse fagområder. Derudover vil du få et medansvar for den administrative del af HBU/HRU produktionen.

Du vil, i samarbejde med leder/ADM, have ansvaret for at fordele, og følge op på de forekomne opgaver i hele sektionen.

Du vil hurtigt få en stor kontaktflade på Haderslev Kaserne. Her vil din indsats og service have direkte indflydelse på soldaternes dagligdag.

Vi har fokus på en god omgangstone, hvor vi baserer vores relationer på et godt og humørfyldt arbejdsmiljø, gensidig respekt for hinanden. Vi har en stor faglig stolthed omkring det administrative håndværk.Om dig

Du er enten udnævnt seniorsergent, eller har du den rette profil som erfaren oversergent, hvor der kan indgås en udviklingsaftale med henblik på udnævnelse.

”Du har operativ erfaring fra underafdelings- og gerne afdelingsniveauer. Herudover er det ønskeligt, at du har gjort tjeneste på højere niveau og at du et godt kendskab til vilkårene ved Hærens enheder.

Du kan kommunikere tydeligt både mundeligt og skriftligt på dansk.

Du er fortrolig med office-pakken, og vi ser gerne, at du allerede har kendskab til SAP systemet, men det er ikke en forudsætning.

Du har sans for detaljen som helheden i en alsidig hverdag.

Som person er du engageret og imødekommende, hvilket gør det nemt for dig at skabe og vedligeholde relationer.

Du er servicemindet, og sætter en ære i at møde soldaten i øjenhøjde.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.
Slesvigske Fodregiment har et tæt samarbejde med Haderslev Kommune.
Haderslev Kommune kan tilbyde tilflytterservice via kontakt til boligforeninger i Haderslev og omegn - Læs mere på: www.boihaderslev.dk eller kontakt Haderslev Kommunes bosætningskonsulent Cathrine Mølgaard Andersen tlf.: 24660312

Jobmatch er et tilbud til medflyttende partner, hvor et CV kan sendes til lokale virksomheder i nærområdet for et muligt job, kontakt FPS Partner Eva Thomsen, FPS-EET@mil.dk.


Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for administrationselementet, CSG Torben Christensen, tlf. 72 83 12 31.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. august 2024 og samtaler gennemføres i Haderslev umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.
Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.
Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Haderslev Kaserne, Louisevej , 6100 Haderslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6069018

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet