Få en operativ rolle som oversergent ved Slesvigske Fodregiment og bidrag til operationsplanlægningen i tilfælde af krig eller krise

Profilbillede
dato

Er du analytisk skarp i et operativt miljø – så er du måske den næste oversergent af reserven ved Slesvigske Fodregiment.

Vi søger lige nu et antal oversergenter der kan støtte staben med operationsplanlægning i tilfælde af krig/krise.

Har du overblik, går du foran som det gode eksempel, og ser du muligheder frem for begrænsninger – så bør du søge stillingen som oversergent ved Slesvigske Fodregiment.

Om os

Staben ved Slesvigske Fodregiment løser i fred, krise og krig mange forskellige opgaver for alle enheder i Haderslev Garnison. Staben består af Ledelseselementet, Personelsektionen (S1), Efterretningssektionen (S2), Operationssektionen (S3) og Logistiksektionen (S4). Hertil kommer S3 og S5, som er bemandet med reservister.

Om stillingen

Som oversergent skal du som mellemleder indgå i stabens sektioner og bidrage med den samlede opgave løsning.

Det kan være som faglig leder inden for et område, og hjælpe med planlægning af operationer.

Det kan også være konkrete projektopgaver, som du med din civile/militære baggrund kan støtte regimentet med på tværs af enheder. Så hvis du har en god faglig baggrund, så kan den komme i spil på øvelse eller uddannelse af andre.

Du træner sammen med resten af staben, som er én og samme enhed uanset om man er fastansat eller i reserven.

Om dig

Du er oversergent eller sergent med potentiale til udnævnelse. Du er som leder et forbillede for andre befalingsmænd, og har gode soldatermæssige færdigheder.
Du har formodentlig operativ erfaring fra underafdelings- eller bataljonsniveau.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer. Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver, og hvor der ofte er korte tidsfrister.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer. Du ønsker at bruge din erfaring til at gøre reserven ved regimentet endnu bedre.

Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingen er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Ved ansøgning om en rådighedsstilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om de ledige stillinger, og tjenesten ved Slesvigske Fodregiment kan du kontakte chefen for reserven oberstløjtnant af reserven Martin Dam Magnussen på 61 48 07 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 31. december 2024, idet der gennemføres samtaler og ansættelser løbende i perioden. Når du har ansøgt, bliver du kontaktet inden for 3 uger.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Slesvigske Fodregiment er et traditionsrigt sønderjysk regiment, som blev oprettet i 1778 og genoprettet i 2019. Regimentet er forankret i Sønderjylland og hjemmehørende på Haderslev Kaserne. Regimentet har igennem historien deltaget i mange krige og konflikter, og er blevet tildelt fanebånd for god indsats i Napoleonskrigene (1813-15), Treårskrigen (1848-50) og i kampene den 9. april 1940.

Slesvigske Fodregiment består af Command Team, Tjenestegrensinspektørelementet,
Stab Slesvigske og Slesvigske Musikkorps. Chefen for Slesvigske Fodregiment er tillige
tjenestegrensinspektør for kamptjenesten i Hæren, og gennemfører sammen med øvrige
tjenestegrensinspektører inspektions- og kontaktbesøg ved alle enhedstyper på alle niveauer i Hæren.

Stab Slesvigske leverer administrativ støtte til alle enheder på Haderslev kaserne.
Stab Slesvigske Planlægger og gennemfører regimentets ceremonielle aktiviteter. Stab Slesvigske består af en række sektioner, som løser forskellige opgaver, herunder personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning, drift af Uddannelsesmaterielkontoret, pressetjeneste, kontakt- og velfærdsvirke, gennemførelse af erhvervspraktik samt koordinering af vagttjenesten.
Ved regimentet uddannes lette infanterister til XIII Lette Infanteribataljon, en ny infanterikapacitet i Hæren. Bataljonen bestå af over 500 fastansatte soldater.
Regimentets reserve benævnt XXII Reserve Bataljon er rammen for reserven ved Slesvigske
Fodregiment. Visionen for XXII Reserve Bataljon er, at den skal kunne stille en skarp og relevant reserve til støtte for regimentet og dets enheder. Der lægges vægt på et operativt mindset og høj faglighed. Til støtte i krig/krise.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Haderslev Kaserne, Louisevej , 6100 Haderslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6067445

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet