Bliv en værdiskabende myndighedssagsbehandler i Haderslev Kommune

Profilbillede
dato

Myndighed, Handicap og Socialpsykiatri søger 1 myndighedssagsbehandler til en fast stilling på 37 timer pr. uge fra den 1. september 2024.

I Social og Sundhed i Haderslev Kommune sætter "Værdifuld Hverdag – hver dag" retningen. Alle mennesker har behov for at bestemme over eget liv og så vidt muligt leve et liv uafhængigt af kommunens hjælp. Vi tager udgangspunkt i det, der lige netop skaber en værdifuld hverdag for det enkelte menneske og hjælper dem, igennem de løsninger vi har og er ved at bygge.

Myndighed, Handicap og Socialpsykiatri er Haderslev Kommunes myndighed for ansøgninger indenfor kompenserende indsatser til borgere med handicap, psykiske lidelser eller social udsathed.

Vi samarbejder med borgerne og andre afdelinger om at facilitere velfærd og finde den bedst mulige løsning for den enkelte borger. Vi tror på, at vi er bedst, når vi skaber løsninger sammen. 
Vi søger 1 kollega, som kan arbejde selvstændigt, men som samtidigt kan se værdien i at være en holdspiller. 

Hvad er jobindholdet:
Du skal løse opgaver (sagsbehandling/visitation) omkring borgere over 18 år med handicap og sindslidelser, der har medført en varig og betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som betyder, at der er behov for kompensation, for at kunne fungere i hverdagen. 
Dine arbejdsopgaver vil primært være omkring borgere med mentale og fysiske handicaps, hvorfor det er vigtigt, at du trives med – og er interesseret i - at arbejde med denne målgruppe.

Dine opgaver vil være generel sagsbehandling i form af behandling af nye ansøgninger, mødeledelse, rådgivning, råd og vejledning, afklaring af behov og indsats, visitation, træffe afgørelser, iværksættelse og opfølgning af den rette hjælpeforanstaltning jf. servicelovens §§ 84, 85, 97, 103, 104, 107 og 108, samt behandle værgemålsansøgninger.

Vi forventer, at du:

 • har interesse for og lyst til at arbejde med voksne borgere med handicap. Det er en fordel, hvis du har erfaring indenfor handicap og psykiatriområdet
 • har erfaring med VUM (og gerne med VUM 2.0). Hvis du har kendskab til BIT, er det en fordel
 • er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og at du har erfaring med myndighedsopgaven
 • kan navigere i en omskiftelig hverdag og holde mange bolde i luften
 • kan arbejde selvstændigt og systematisk samt tage ansvar for egne og fælles beslutninger
 • kan og vil træffe afgørelser og stå på disse ud fra lovens rammer og med god borgerdialog i centrum
 • har fokus på, at der er flow i opgaveløsningen
 • besidder gode samarbejdsevner
 • er målrettet i dit sagsbehandlingsarbejde med at afdække borgers behov og indsats og i opfølgningen på at nå de opstillede mål i samarbejde med borgeren
 • har fokus på økonomien i dine afgørelser
 • har flair for IT og administrativt sagsarbejde
 • vil bidrage til vores gode arbejdsmiljø
 • har kørekort, da der ofte er møder ude af huset.

Vi kan tilbyde dig:

 • En arbejdsplads med dygtige og engagerede medarbejdere, hvor alle er med til at præge udviklingen.
 • En spændende og omskiftelig hverdag med mange bolde i luften.
 • Et godt arbejdsmiljø med gode kollegaer og et godt kollegialt samvær.
 • En spændende og dynamisk arbejdsplads med fokus på udvikling.
 • Plads til faglig udveksling af holdninger, dilemmaer og etik.
 • Plads til faglig og personlig udvikling. 
 • En organisation, der tænker værdibaseret og i helhed med fokus på tværfaglig opgaveløsning.

Hvem er vi:
Vi er 25 medarbejdere i Myndighedsafdelingen. 

Vi er et engageret og stabilt myndighedsteam med 16 erfarne myndighedssagsbehandlere, 1 kvalitets– og udviklingskoordinator og 1 teamleder.

Vi har mulighed for selv at planlægge en stor del af arbejdstiden, ligesom vi har flextidsordning.

Vi er et team med tillid til hinanden. I hverdagen kommer det til udtryk ved, at vi i høj grad bruger hinanden til faglig sparring og til faglige drøftelser.

I teamet lægger vi vægt på, at vi har en ordentlig tone overfor hinanden. Åbenhed, anerkendende tilgang og loyalitet er nøgleordene for os.

Vi vil allerhelst bruge tiden og energien på de gode historier.

Vi har til huse på Haderslev Rådhus, hvor vi sidder tæt ved vores øvrige kolleger i Social og Sundhed.

Løn- og ansættelsesvilkår
Aftales individuelt mellem Haderslev Kommune og din faglige organisation.

Ved ansættelse indhenter vi straffeattest.

Vil du vide mere:
Er du velkommen til at kontakte teamleder Karina Kjær på telefon 21 54 46 67.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og bilag senest mandag den 24. juni 2024 kl. 15.00.
Det er vigtigt for os, at din motivation for at søge stillingen fremgår tydeligt af din ansøgning.

Vi afholder samtaler torsdag den 27. juni 2024 i tidsrummet 8-15.

Haderslev Kommune
Vi understøtter borgernes liv fra de bliver født til de skal her fra. Vi udvikler foreningslivet i samarbejde med de frivillige. Vi skaber rammerne for, at virksomhederne kan udvikle sig. Vi arbejder hver dag for at give de bedste rammer for vækst og velfærd i vores kommune. Derfor er vores ambition, at vi inden 2030 vil have 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune.
Alt det kan du blive en del af med et job hos os i Haderslev Kommune.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=cf3b5075)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Haderslev Kommune - Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed, Christian X's Vej, 6100 Haderslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 24-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6059276

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet