Bliv en af Hærens bedste finskytter - job i Haderslev

Profilbillede
dato

Vi søger en moden, stærk og professionel soldat, der har sans for detaljen og kan udvise initiativ og selvstændighed, når situationen kræver det.

Har du det der skal til, for at blive en af Hærens bedste finskytter og enkeltkæmper?

Om os

Finskyttesektionen består af fire skytter, to observatører, én gruppefører og én sektionsfører, i alt otte mand.

FINSKSEK/STKMP/XIII er for soldater, der med stor frihed under ansvar løser en højt specialiseret opgave, er serviceminded og med høj faglighed.

Vi kendetegnes gennem stærke interne relationer, en uformel tone og gensidig respekt. Vi er stolte over at være en professionel enhed i STKMP/XIII, hvor vi hver dag stræber efter at fastholde og udvikle vores faglige niveau og kompetencer.

Om stillingen

Din funktion vil primært være som SKYTTE på FINSK-GV.

Under den operative indsættelse vil du beskæftige dig med tjenesten i finskyttesektionen, som er en af bataljonens dispositionsenheder. Dette indsat selvstændigt i rammen af sektionen eller afgivet til en kampunderafdeling for at understøtte dennes opgaveløsning.

Under garnisonstjeneste vil du primært beskæftige dig med at videreudvikle dine soldatermæssige færdigheder. Uddannelsens primære fokus vil være på skydeuddannelsen, tjenesten under feltforhold og samtræning med XIII´s andre enheder.

Dine opgaver vil i hovedtræk være;
- Støtte til bataljonens taktiske opgaveløsning i rammen af finskyttesektionen.
- Videreudvikling af dine færdigheder, med fokus på skyde-/feltmæssige færdigheder.
- Støtte Stabskompagniets og XIII´s samlede opgaveløsning.

I finskyttesektionen kan vi tilbyde en spændende tjeneste med mange varierende opgaver og udfordringer. Et professionelt tjenestested med et godt fællesskab, en uformel omgangstone og plads til din udvikling.

Om dig

Du er detaljeorienteret, modstandsdygtig og har en fleksibel indstilling til stillede opgaver. Du udviser initiativ og besidder en høj grad af professionalisme og selvstændighed, hvor du konstant søger at videreudvikle dine egne færdigheder.

Du støtter op om dine foresatte og fremstår som en professionel soldat med et højt fagligt niveau, der både er teoretisk og praktisk forankret. Du afspejler fokuskompetencerne fleksibilitet, professionalisme og resultatorientering, og kan bringe dem i spil i det daglige.

Du er mødestabil og på alle måder en ansvarlig soldat. Du besidder en høj grad af modenhed, og er i stand til at håndtere skiftet mellem hårdt fysisk arbejde og længere perioder med stationært arbejde. Dette under varierende – ofte primitive – feltmæssige forhold samt garnisonsforhold.

Du kan håndtere at samarbejde på tværs af faggrupper og niveauer og besidder en god helhedsforståelse, der bidrager til den samlede opgaveløsning.

Du kan i dagligdagen modstå et moderat til hårdt arbejdspres, hvilket til tider gennemføres under hård fysisk belastning under eksempelvis øvelsesaktivitet.

Der lægges vægt på, at du har relevant erfaring indenfor fagområderne infanteri eller opklaring og har en forståelse for manøvre på underafdelingsniveau. Desuden forudsættes at du er villig til at besætte stillingen i sektionen i en årrække.

Du vil forventeligt skulle gennemføre en større mængde efteruddannelse efter ansættelse.
Vi forventer, at du gennemfører manglede uddannelse hurtigst muligt efter tiltrædelsen. Derfor skal du påregne en del kursusaktivitet.

Inden ansættelses aftalen skal du igennem en evaluerings-uge. Med de andre ansøgere, så vi kan se om du har det der skal til.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.
Slesvigske Fodregiment har et tæt samarbejde med Haderslev Kommune.
Haderslev Kommune kan tilbyde tilflytterservice via kontakt til boligforeninger i Haderslev og omegn - Læs mere på: www.boihaderslev.dk eller kontakt Haderslev Kommunes bosætningskonsulent Cathrine Mølgaard Andersen tlf.: 24660312
Jobmatch er et tilbud til medflyttende partner, hvor et CV kan sendes til lokale virksomheder i nærområdet for et muligt job, kontakt FPS Partner Eva Thomsen, FPS-EET@mil.dk.


Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef KN Casper Hansen; Mail: SLFR-13-000A@mil.dk eller mobil: 41 38 51 25.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 20. juni 2024 og samtaler forventes afholdt i uge 26.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.
Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.
Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Haderslev Kaserne, Louisevej , 6100 Haderslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6059066

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet