Vagtbefalingsmand til Slesvigske Fodregiment

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være en del af et traditionsrige Slesvigske Fodregiment og være med til at bevogte Haderslev Garnison? Kan du holde humøret oppe, også på dit mandskab når det bliver sent på nattevagten?

Trives du med stort ansvar, mulighed for at byde ind med erfaringer og forslag til at løse opgaverne endnu bedre i rammen af de eksisterende forhold? Så bør du søge stillingen som Vagtbefalingsmand ved Slesvigske Fodregiment.

Om os

Staben ved Slesvigske Fodregiment er nyoprettet og løser i fred, krise og krig mange forskellige opgaver for alle enheder i Haderslev Garnison. Staben består af Ledelseselementet, Personelsektionen (S1), Efterretningssektionen (S2), Operationssektionen (S3) og Logistiksektionen (S4). Hertil kommer S35 som er bemandet med reservister.

Staben løser blandt andet presse- og informationstjenesten, kontakt og velfærd, den militære sikkerhedstjeneste, informationstjenesten, informatik- og kryptosikkerheden, personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning og driver Uddannelsesmaterielkontoret med stort fokus på at støtte og vejlede vores soldater!

Efterretningssektionen (S2) varetager regimentets opgaver inden for sikkerhedsefterretninger, militær sikkerhed, samt vagt- og bevogtningstjenesten.
S2 består foruden efterretnings- og sikkerhedskontoret, af den faste vagtstyrke som udgøres af en vagtleder samt et antal vagtkommandører (M200) og vagtassistenter (M100).


Om stillingen

Vagtkommandøren (VK) står for den daglige drift og ledelse af vagten. VK leder vagtstyrken og fører kontrol med udførelsen af vagttjenesten, således at regimentets høje standard også afspejles i vagten.

VK og vagtassistenterne er regimentets ansigt udadtil, da de er det første som møder gæster og civilt og militært ansatte i forsvaret. VK er garant for, at alle ansatte og gæster på Haderslev Garnison kan udføre deres arbejde i sikre rammer, både i fredstid og under krise.

Vagtstyrken på Haderslev Garnison er oprettet for at bevogte og sikre kasernen døgnets 24 timer, hele året rundt.

Du vil blive tildelt en række vagter pr. uge, fordelt på dags- og nattevagter.

Om dig

For at komme i betragtning til jobbet er du sergent eller med tidligere baggrund i Forsvaret som sergent med erfaring fra underafdelingsniveauet og gerne fra stående styrke. Du har erfaring med militærvagttjeneste på en af Hærens garnisoner eller forsvarets andre tjenestesteder, men dette er ikke et krav.

Du har en professionel indstilling, er ansvarsbevidst og selvstændig. Din kontrolvirksomhed er effektiv og vejledende overfor såvel mandskab som foranstående. Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Du fremtræder med autoritet, høflighed og ordentlighed. Du ser det som en selvfølge at holde dig i fysisk og mental form, da du er både rollemodel og leder af resten af vagtstyrken.

Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.
Udnævnelse til sergent kan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Slesvigske Fodregiment har et tæt samarbejde med Haderslev Kommune. Haderslev Kommune kan tilbyde tilflytterservice via kontakt til boligforeninger i Haderslev og omegn - Læs mere på: www.boihaderslev.dk eller kontakt Haderslev Kommunes bosætningskonsulent Cathrine Mølgaard Andersen tlf.: 24660312
Jobmatch er et tilbud til medflyttende partner, hvor et CV kan sendes til lokale virksomheder i nærområdet for et muligt job, kontakt FPS Partner Eva Thomsen, FPS-EET@mil.dk.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for efterretningssektionen, KN Per Jensen tlf. +45 728 31242 eller på mail SLFR-S2-01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CER@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 10 marts 2024, idet samtaler gennemføres i Haderslev umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse pr. 1 maj 2024 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.
Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.
Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Haderslev Kaserne, Louisevej , 6100 Haderslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5999011

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet