Social- og sundhedsassistent eller -hjælper i aftenvagt til Døgnrehabiliteringscenteret

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Med vores fælles tilgang "Værdifuld Hverdag – hver dag" har vi givet borgerne et løfte om, at vi vil hjælpe dem med det, der er mest værdifuldt i deres hverdag. Det er et løfte, vi tager seriøst, og vi har derfor brug for dig som en faglig stærk social- og sundhedsassistent/-hjælper, så vores løfte kan indfries.  

I Haderslev Kommune organiserer og indretter vi os så vidt muligt efter de mennesker, som vi hjælper og støtter. Med tilgangen i Værdifuld Hverdag lægges der op til, at vi som kommune møder mennesker med respekt og er nysgerrighed. Vi tager så vidt muligt hensyn til borgerens ønsker, livshistorie, mestringsevne og formår at skabe sammenhæng og synergi for både borgere, pårørende og medarbejdere.   

Vi lykkes sammen
På Døgnrehabiliteringscenteret arbejder vi med en rehabiliterende tilgang, hvor alle faggrupper har fokus på borgerens konkrete mål. Vi arbejder i et tværfagligt team med social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og terapeuter, der alle dagligt er en del af borgerens forløb på centeret. Vi stræber efter at understøtte borgeren i et sådant omfang, at de hurtigst muligt indfrier deres mål og kan vende tilbage til egen bolig, til en hverdag, hvor de oplever mindst mulig afhængighed af kommunen. 

De borgere der bevilliges ophold på Døgnrehabiliteringscenteret, er borgere med potentiale for rehabilitering, dog har vi også borgere, der tilbydes vurderingsophold, palliationsophold, samt borgere som har behov for et tæt plejemiljø, indtil de kan tilbydes en permanent plejebolig. Som social- og sundhedspersonale ved os, skal man derfor være indstillet på en bred målgruppe af borgere og på en hverdag, hvor der ofte er mange bolde i luften. 

Vi søger en social- og sundhedsassistent/-hjælper, som kan: 

  • Arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang i et tværfagligt samarbejde med borger, pårørende og kollegaer 
  • Arbejde ud fra en inddragende tilgang i et tværfagligt samarbejde med borger, pårørende og kollegaer 
  • Arbejde selvstændigt og tage ansvar i borgerens forløb
  • Arbejde systematisk, målrettet og samtidig være åben overfor sparring ved andre faggrupper
  • At du har erfaring indenfor rehabilitering/eller ønsker at tilegne dig viden indenfor området
  • Kendskab til IT på brugerniveau, vi benytter CURA.

Sæt dit eget aftryk
Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du i høj grad kommer til at få indflydelse på andre menneskers liv.  

Vi tilbyder en fast stilling i aftenvagten med arbejde hver onsdag og torsdag, samt hver anden weekend i lige uger. Du kommer til at være en del af et fasttømret aftenhold, der prioriterer godt kollegialt samvær og kvalitet i udførelse af opgaverne omkring borgerne. Vi er en afdeling, som ønsker at give medarbejderne stor frihed med et minimum af bureaukrati og hierarki. Vi er gode til på tværs at lytte til hinandens idéer og inddrage diverse kompetencer i de konkrete forløb. Vi vil hinanden i hverdagen og vi stræber efter, at vi kan stå sammen trods vores forskellige fagligheder. Dette for at skabe størst mulig værdi for vores borgere. 

Vi kan tilbyde:  

  • En arbejdsplads med høj faglig stolthed, fællesskab og god humor 
  • Engagerede kolleger og samarbejdspartnere 
  • Sundhedsordning. 

Der er tale om en fast stilling i aftenvagten med weekendarbejde hver 2. weekend. Arbejdstiden er 30 timer i ugen og ansættelse vil være pr. 1. september 2023 eller efter aftale. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation. 
 
Yderligere oplysninger 
Har vi vakt din nysgerrighed, og har du yderligere spørgsmål, så kontakt endelig leder af Døgnrehabiliteringscenteret Sarah Louise Ryttersgaard på mail: slry@haderslev.dk eller telefon 24 24 87 47. 
 
Ansøgning
Send din ansøgning, CV og bilag via ansøgningsknappen senest den 26. juni 2023 kl. 18.00. 
 
Ansættelsessamtaler er fastsat til den 7. juli 2023. 

Haderslev Kommune
Vi understøtter borgernes liv fra de bliver født til de skal her fra. Vi udvikler foreningslivet i samarbejde med de frivillige. Vi skaber rammerne for, at virksomhederne kan udvikle sig. Vi arbejder hver dag for at give de bedste rammer for vækst og velfærd i vores kommune. Derfor er vores ambition, at vi inden 2030 vil have 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune.
Alt det kan du blive en del af med et job hos os i Haderslev Kommune.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=094be115)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid

-Arbejdsgiver:

Døgnrehabilitering, Ribe Landevej, 6100 Haderslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=094be115&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5846627

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet