Rådighedsstilling - Chef for Totalforsvarskompagni under Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland søger en kaptajn af reserven til stillingen som kompagnichef for 2. Totalforsvarskompagni.

Om os

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland, der er en del af Landsdelsregion Vest, beskæftiger til dagligt 17 faste medarbejdere (10 militære og 7 civile) samt ca. 900 frivillige hjemmeværnssoldater og to kompagnikadrer tilhørende Totalforsvarsstyrken.

Overordnet har vi ansvaret for uddannelsesniveauet, den operative parathed, samt indsættelsen af 9 Hjemmeværnskompagnier, fordelt på Horsens, Hedensted, Skanderborg, Grene, Vejle, Fredericia og Kolding kommuner; svarende til Sydøstjyllands politikreds.

Derudover skal distriktet opstille to kompagnikadrer under Totalforsvarsstyrken, med alt hvad det indebærer.

Ud over vores krigsmæssige opgave, så yder vi også støtte til samfundet, og har således tætte samarbejdsrelationer til Hæren, Politiet og øvrige myndigheder.

Vores arbejde med en frivillig organisation, bestående af nogle særdeles engagerede hjemmeværnssoldater samt befalingsmænd af reserven, vil helt naturligt være forbundet med en del aften- og weekendarbejde.


Om stillingen

Du bliver chef for en kadre bestående af næstkommanderende, kompagnibefalingsmand, delingsførere, næstkommanderende deling og gruppeførere, og dermed ansvarlig for kadrens uddannelse og operative virke under fredsforhold, samt for kompagniets resterende uddannelse og indsættelse, hvis og såfremt Totalforsvarsstyrken mobiliseres i forbindelse med ekstraordinære forhold/krig.

De menige soldater enkadreres efter hjemsendelsen fra Hærens Basisuddannelse til et kompagni under Totalforsvaret, i forhold til hvilken enhed de er uddannet ved og hvilket hold/årgang de tilhører. Dog vil de værnepligtige, der hjemsendes fra samme enhed/garnison enkadres i samme Totalforsvarskompagni.

Hvert Totalforsvarskompagni opstilles med fem delinger, og hver deling indeholder tre grupper, og hver gruppe består af 12 menige. Derudover indgår 3 menige til støtte for kommandodelingen, samt 2 menige til hver delingsfører til støtte for dennes virke. I alt 193 menige pr. kompagni.

Kompagniet opstilles og uddannes som et let infanterikompagni, men vil også skulle uddannes til at kunne løse opgaver som bevogtning af militære installationer, samt sikringsopgaver af civil infrastruktur med tillagte politimæssige beføjelser.

Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.


Om dig

Du er kaptajn eller premierløjtnant, har gennemført ”Føringskursus bataljon for personel af reserven” eller Føringskursus for linjeofficerer og er egnet til udnævnelse. Det vil være at fortrække, at du har erfaring med planlægning af uddannelse på underafdelingsniveau, og samtidigt har operativ indsigt.
Derudover er det vigtigt, at du er selvstændig og løsningsorienteret.


Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte sagsbehandler for Totalforsvarsstyrken ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland, major Christian Rømer på telefon 40 44 45 12 eller via mail: HDSEJ-S5-01@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 5. maj 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er med tiltrædelse den 1. juni 2024.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Haderslev Kaserne, Louisevej , 6100 Haderslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6032985

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet