Træfældning forbedrer trafiksikkerheden langs Moltrup Landevej og Sommerstedvej i Haderslev Kommune

Foto: Haderslev kommune.
dato

Træfældning langs Moltrup Landevej og Sommerstedvej i Haderslev Kommune er sat til at foregå i uge 7.

Dette er en del af en planlagt indsats for at fjerne risikotræer langs vejene. Intentionen bag dette arbejde er at sikre en højere grad af sikkerhed for trafikanterne ved at eliminere mulige farer fra disse træer.

Processen involverer brug af en fældeudkørermaskine, der skal fælde og fjerne træerne samt en skiltevogn til at styre trafikken. Dette udstyr er nødvendigt for at gennemføre arbejdet på en sikker og effektiv måde.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at arbejdet kan medføre mindre forstyrrelser i form af kø dannelse og længere køretid for dem, der bruger disse veje. Det anbefales, at trafikanter planlægger ekstra tid til deres rejse eller finder alternative ruter, hvis det er muligt.

Arbejdet forventes afsluttet inden starten af uge 8, hvorefter trafikken vil vende tilbage til normal. Haderslev Kommune beklager eventuelle gener, men understreger nødvendigheden af arbejdet for den overordnede trafiksikkerhed.

https://www.haderslev.dk/nyheder/vi-faelder-traeer-langs-vejene/

Kilde: Haderslev kommune (Bazoom API)