Projektstilling Informationsbefalingsmand til LESEK Slesvigske Fodregiment

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du interesse i at arbejde med Informationer og Ledelsesadministration - altså administrativt arbejde i forbindelse med løsning af regimentets tværgående opgaveportefølje.
Vil du være en del af et professionelt team, som dagligt støtter regimentets soldater med stort og småt? Så skal du søge denne stilling.


Om os

Staben ved Slesvigske Fodregiment løser i fred, krise og krig mange forskellige opgaver for alle enheder i Haderslev Garnison. Staben består af Ledelsessektionen, Personelsektionen, Efterretningssektionen, Operationssektionen og Logistiksektionen. Hertil kommer yderligere to sektioner, som er bemandet med reservister.

Ledelsessektionen udgøres af seks personer en major, en kaptajn, to seniorsergenter og to kontorfunktionærer.

Vi er samlingspunkt for en koordineret anvendelse og løsning af regimentets tværgående opgaveportefølje.

Vi yder ligeledes ledelses- og sekretariatsstøtte for Chef og Stabschef ved Slesvigske Fodregiment.

Foruden opgaver af drifts- og administrativ karakter løser sektionen opgaver i rammen af Slesvigske Fodregiments krise, konflikt og krigsstruktur.

Om stillingen

Udover opgaver af drifts- og administrativ karakter, er du med til udviklingen af Information Management, såvel administrativt som operativt.

Herunder indgår bl.a. følgende opgaver:
• Gennemførelse af regimentets ceremonielle aktiviteter/kontaktrelaterede arrangementer
• Støtter vedligeholdelsen af regimentets Share Point og udvikling af struktur og rettigheder.
• Udvikling af koncept for håndtering af administrativ Information Management samt operativ Information Management til intern anvendelse i rammen af Slesvigske Fodregiments krisestab.

Sektionens medarbejdere har alle et stort ansvarsområde, men opgaverne bliver løst på en måde, hvor alle medarbejderes evner udnyttes bedst muligt.

Stillingen er en tidsbegrænset projektstilling af 6 måneders varighed.

Arbejdstiden kan aftales med fleksible møde/sluttidspunkter samt mulighed for at arbejde hjemmefra.

Om dig

Vi forestiller os, at du har gennemført en uddannelse med speciale i Information Management hertil erfaring med forsvarets systemer og platforme. Du skal have et ønske om at være en del af opgaveløsningen for ledelsen.

Du kan med fordel have en baggrund fra andre administrative stillinger i forsvaret.

Vi forventer, at du kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, så du kan bidrager professionelt til sektionens opgaveløsning.

Du er god til at samarbejde med alle, uanset grad og niveau. Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat.

Du er motiveret i forhold til opgaveløsningen og de situationer du møder i et til tider travlt miljø.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Bemærk at stillingen er en projektstilling på 6 måneders varighed.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Ledelsessektionen, Major Henning Dons, tlf. 72 83 12 20 eller på mail SLFR-LE-01@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MIS@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 11. december 2023, idet samtaler gennemføres i Haderslev umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse den 1. januar 2024 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.
Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.
Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Haderslev Kaserne, Louisevej , 6100 Haderslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5952898

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet