Praksisvejleder som brænder for at udvikle lege- og læringsmiljøer til Distrikt Nord

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Det er os som pædagogisk personale, der skaber muligheder for børnenes deltagelse i fællesskaberne. Alle børn skal hver dag bringes i privilegerede positioner, føle sig betydningsfulde og have mulighed for at udvikle sig så meget som de kan. 

Vores praksisvejledere varetager opgaver i distriktets daginstitutioner i tidsafgrænsede perioder. Opgaverne tildeles gennem visitation i distriktsrådet, og består hovedsagelig i, i samarbejde med det pædagogiske personale, at have blik for udviklingsmulighederne i lege- og læringsmiljøerne. Du vil få din gang i flere forskellige institutioner i ugens løb.

Praksisvejlederen er til stede og deltagende i den daglige pædagogiske praksis sammen med børnene og det pædagogisk personale, du vil skulle kunne fungere som deltagende observatør, co-teach og sparringspartner på lege- og læringsmiljøet. I fællesskab analyserer praksisvejleder og pædagogisk personale børnenes deltagelsesmuligheder med henblik på at finde nye muligheder og prøvehandlinger samt at facilitere disse. Praksisvejlederen har ligeledes et tæt samarbejde med institutionernes ledelse.

Du bliver en del af de øvrige praksisvejledere i distriktet, som er forankret i Børneunivers Nord. Ligeledes afholdes fælles møder på tværs af Haderslev Kommune. Der afholdes månedlige personalemøder i distriktet.

Stillingen er på 34 - 37 timer og ønskes besat senest den 1. marts 2024. 

Vi tilbyder dig:

 • to dygtige praksisvejleder-kolleger i distriktet 
 • et job hvor du i høj grad, selv har ansvaret for organisering af din arbejdstid
 • en arbejdsplads, hvor vi uddelegerer ansvar og bevidst bruger hinandens kompetencer
 • en arbejdsplads, hvor børnene og kerneopgaven er i centrum
 • en arbejdsplads, hvor du får mulighed for at påvirke og være med til at udvikle en jobfunktion som praksisvejleder
 • uddannelse i ICDP og Neuropsykologisk udviklingsleg
 • løbende faglig udvikling, sparring og vidensdeling.

Vi forventer, at du:

 • har en pædagoguddannelse samt erfaring med specialpædagogisk arbejde
 • har høje ambitioner for det enkelte barns læring, udvikling og trivsel
 • er didaktisk og teoretisk velfunderet, er udviklingsorienteret og kan vinkle problemstillinger
 • kan motivere og inspirere med begejstring
 • er nysgerrig og opsøgende på, hvad der rører sig i såvel forskningsmæssigt som i praksisfeltet
 • kan facilitere møder og processer
 • kan sætte mål og dokumentere
 • mestrer en god skriftlig kvalitet
 • har gode samarbejdsevner og ydmyghed for opgaven er en forudsætning
 • er udviklingsorienteret og du aktivt vil indgå i udviklingen af vores pædagogisk praksis samt lege- og læringsmiljøer
 • ikke mindst - udviser god energi og har humoristisk sans.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til eller er uddannet i ICDP samt Neuropsykologisk udviklingsleg.

Yderligere oplysninger
Har stillingsbeskrivelsen vakt din nysgerrighed, og har du lyst til at vide mere, er du velkommen til at kontakte institutionsleder Helle Krauthammer på telefon 52 55 62 57.

Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst og principperne i ny løn.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og bilag via ansøgningsknappen senest den 18. januar 2024. 

Vi indkalder løbende til samtale.

Haderslev Kommune
Vi understøtter borgernes liv fra de bliver født til de skal her fra. Vi udvikler foreningslivet i samarbejde med de frivillige. Vi skaber rammerne for, at virksomhederne kan udvikle sig. Vi arbejder hver dag for at give de bedste rammer for vækst og velfærd i vores kommune. Derfor er vores ambition, at vi inden 2030 vil have 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune.
Alt det kan du blive en del af med et job hos os i Haderslev Kommune.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=b277c729)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Børn og Unge - Dagtilbud, Distrikt Nord, Christian X's Vej, 6100 Haderslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955355

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet