Myndighederne følger fortsat vejrsituationen nøje i Syd- og Sønderjylland

Profilbillede
dato

Den forhøjede vandstand har endnu ikke givet store udfordringer.

Syd- og Sønderjyllands Politi, kommunernes beredskaber, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og en række andre myndigheder har de seneste dage arbejdet intenst på at sikre de kystnære områder i forbindelse med den forhøjede vandstand i den østlige del af politikredsen.

Indsatsen er sket i regi af den Lokale Beredskabsstab.

 

Status

Status tidligt fredag morgen er følgende:

- Den forhøjede vandstand har endnu ikke givet store udfordringer. Politiet og Brand og Redning Sønderjylland har været særligt opmærksomme på et sommerhusområde i Sandersvig i Haderslev Kommune, hvor der er risiko for, at et dige i området brister. Politiet har foretaget en grundig søgning i området og været i dialog med enkelte beboere, der efterfølgende valgte at forlade området.

- Politiet patruljerer særligt i de områder, hvor der kan være fare eller risiko som følge af den forhøjede vandstand.

- En række vejstrækninger i de lavtliggende områder er oversvømmet. Enkelte træer er desuden væltet i politikredsen som følge af vinden. Det har medført en enkelt trafikulykke, men der har ikke været alvorlig personskade.

- Netselskabet N1 har afbrudt strømmen til enkelte sommerhuse i Haderslev Kommune som følge af den forhøjede vandstand.  Den planlagte afbrydelse er sket for at skåne udstyret i tilfælde af oversvømmelse af kabelskabe, og de berørte borgere var orienteret direkte af N1 på forhånd.

 

Vandstanden stiger fortsat

Myndighederne understreger, at vandstanden ifølge DMIs prognoser fortsat vil stige, og at stigningen vil kulminere natten mellem fredag og lørdag. Kombineret med kuling fra øst skaber det risiko for farligt vejr.

 

DMI venter, at vandstanden i den sydlige del af Lillebælt kommer op mellem 190 og 240 centimeter over normal vandstand.

 

Myndighederne har løbende orienteret borgerne om situationen via pressemeddelelser, opslag på X.com og Facebook, og vi opfordrer fortsat til, at man følger med i DMIs prognoser og meddelelser fra myndighederne.

Denne artikel er skrevet af Martin Johannes Madsen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Syd- og Sønderjyllands Politi.
Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi