Klinisk vejleder til Sygeplejen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være en del af at stærkt team, som er med til at skabe en værdifuld hverdag for borgere, der har brug for sygepleje samt for vore sygeplejestuderende? 

I Haderslev Kommunes Senior og Rehabilitering arbejder vi målrettet med skabelse af en værdifuld hverdag for vores borgere. Det gør vi ved at samarbejde, tænke nyt og prioritere det nære samarbejde. Med strategien Værdifuld Hverdag har vi givet borgerne et løfte: "Vi vil hjælpe dig med det, der er mest værdifuldt i din hverdag – hver dag." Det er et løfte, vi tager seriøst, og vi har brug for dig til at være rollemodel og sparringspartner for dine øvrige kollegaer.

Sygeplejen i Haderslev søger en klinisk vejleder til en fast stilling på 32 timer ugentligt pr. 1. marts 2024 eller gerne før - hvis muligt. Sammen med dine to kollegaer er din opgave at støtte og vejlede alle sygeplejestuderende i Senior og Rehabilitering, bl.a. i Hjemmesygeplejen, på Rehabiliteringscenteret og på plejecentrene. 

I vejlederteamet værdsættes det tætte samarbejde omkring de studerende, og der prioriteres en ensrettet struktur på tværs af praktikstederne. De kliniske vejledere har ligeledes stort fokus på et godt studiemiljø på tværs af semestre samt praktiksteder

Din nye hverdag hos os
Som klinisk vejleder vil du i samspil med de andre 2 vejledere i kommunen, skulle medvirke til, at sygeplejestuderende uddannes indenfor rammerne af love, bekendtgørelser og studieordninger. Være medansvarlig for et godt studie- og uddannelsesmiljø. Være rollemodel og sparringspartner for dine øvrige kollegaer indenfor det pædagogiske felt, holde dem ajourført relateret til sygeplejeuddannelsen samt pædagogiske metoder, deltage i relevante kurser og møder relateret til praktikstedsgodkendelser, praktikstedsbeskrivelser og ajourføring af uddannelsesmateriale etc. 

 • Være med til at klargøre uddannelsesmateriale og velkomstbreve.
 • Introducere de sygeplejestuderende til de forskellige praktiksteder i Senior og Rehabilitering.
 • I samråd tilrettelægge og gennemføre de sygeplejestuderendes forløb dels i Hjemmesygeplejen, på Rehabiliteringscenteret og senere også på plejecentrene.

Du skal endvidere være ansvarlig for at sygeplejestuderende sikres de læringsmuligheder som modsvarer de kompetencer og mål, som skal opnås i de enkelte semestre jf. uddannelsesordningen. I samråd med den daglige vejleder planlægge individuelle læringsforløb, planlægge og gennemføre studie- og refleksionssamtaler. Evaluere studieaktiviteter etc. så den sygeplejestuderende kan indstilles til eksamen samt planlægge og eksaminere på såvel mundtlige som skriftlige eksamener.

Vi lykkes sammen
Du bliver en del af et team med 2 andre kliniske vejledere i kommunen. Du bliver selvtilrettelægger i samråd med de øvrige kliniske vejledere. Din arbejdstid vil gennemsnitlig være 32 timer pr. uge.

Sæt dit eget aftryk
Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du i høj grad kommer til at få indflydelse på de studerendes kliniske undervisning.

I den kommende tid vil arbejdet med de studerende udvikle sig i takt med, at små tværfaglige teams udbredes i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Der er derfor brug for dig, der brænder for at spille med i denne forandringsproces.

Du bliver en del af et team, hvor vi vil hinanden. Derudover tilbyder vi dig en stilling, hvor du får engagerede og dygtige kolleger, som står sammen på tværs af fagligheder og har fokus på at skabe størst mulig værdi for borgerne. 

Du får:

 • ansvar og mulighed for at tilrettelægge din egen arbejdsdag
 • en hverdag med sygeplejestuderende på 1. – 4. – 6. og 7. semester
 • kollegial og ledelsesmæssig sparring 
 • en hverdag, hvor du skal samarbejde med det øvrige personale samt andre sparringspartnere, som kan bidrage til de sygeplejestuderendes læring
 • en arbejdsplads med høj trivsel og fokus på social kapital
 • en arbejdsplads, hvor den faglige dokumentation prioriteres, fordi vi ønsker god sygeplejefaglig kvalitet og høj patientsikkerhed
 • individuelt tilrettelagt introduktion understøttet af dine erfarne kollegaer
 • dygtige, sjove, glade og kompetente kollegaer med høj faglighed, stort engagement og gode grin.

Vi er sikre på, at du:

 • har en positiv tilgang og en ligeværdig og anerkendende kommunikation og tilgang til dine medmennesker
 • er omstillingsparat samt åben overfor forandringer og kan bidrage med løsninger og nytænkning hertil
 • er fleksibel i forhold til løsninger af opgaver samt i samarbejdet med dine øvrige kollegaer
 • er god til tværfagligt samarbejde, skabe professionelle relationer samt medvirke til et godt læringsmiljø
 • har forståelse for vigtigheden af dokumentationens betydning for patientsikkerheden
 • kan lytte og er let at inspirere til at tage medejerskab for opgaver og udvikling
 • har et godt overblik
 • kan lide et godt grin sammen med dine kollegaer og leder
 • har kørekort
 • er uddannet sygeplejerske
 • har en klinisk vejlederuddannelse
 • har en sygeplejefaglig eller pædagogisk diplomuddannelse eller er villig til at tage en.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.           

Interesseret i jobbet?
Hvis du er interesseret, kan du her læse mere om strategien: Værdifuld Hverdag. 

Har vi vakt din nysgerrighed, og har du yderligere spørgsmål, så kontakt endelig Anette Ebbesen, distriktsleder for Distrikt 2 på telefon 29 33 92 67, mail: aneb@haderslev.dk eller vejleder Line B. Lund på telefon 21 73 75 79.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV samt bilag via ansøgningsknappen senest den 12. januar 2024. 

Ansættelsessamtale vil blive holdt den 19. januar 2024. 

Haderslev Kommune
Vi understøtter borgernes liv fra de bliver født til de skal her fra. Vi udvikler foreningslivet i samarbejde med de frivillige. Vi skaber rammerne for, at virksomhederne kan udvikle sig. Vi arbejder hver dag for at give de bedste rammer for vækst og velfærd i vores kommune. Derfor er vores ambition, at vi inden 2030 vil have 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune.
Alt det kan du blive en del af med et job hos os i Haderslev Kommune.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=80b11b2e)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Sygeplejedistrikt 2, Varbergvej, 6100 Haderslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955550

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet