Aarøfærgen går i tørdok: Mindre personfærge overtager sejladsen i uge 12

Foto: Haderslev Kommune.
dato

Aarøfærgen tager en pause for værftsophold i uge 12, mens den lille personfærge Magda 3 overtager sejladsen.

Det er planlagt, at Aarøfærgen skal på værft fra mandag den 18. marts til og med fredag den 22. marts. I denne periode vil sejladsen mellem Aarøsund og Aarø blive varetaget af personfærgen Magda 3. Den lille færge har en kajplads til 12 passagerer pr. tur, og vil følge Aarøfærgens sejlplan.

Det er dog værd at bemærke, at Magda 3 ikke kan medtage køretøjer eller større gods. Derfor opfordres alle passagerer til at planlægge deres rejse. Det er også værd at bemærke, at personfærgen ikke anbefales til personer med gangbesvær.

Det er en prioritet for Haderslev kommune at sikre, at sikkerheden og beredskabet opretholdes på Aarø i perioden. Der vil derfor blive bibeholdt en ambulancetransport for nødsituationer og en ekstra brandbil vil være stationeret på øen. Disse ekstra ressourcer vil blive indsat i tilfælde af en uheldig situation.


https://www.haderslev.dk/nyheder/aaroefaergen-skal-paa-vaerft-i-uge-12/
Kilde: Haderslev Kommune